úvodná stránka
     
     
SLUŽBYREFERENCIEKONTAKTCERTIFIKÁCIE
SERVISNÉ SLUŽBY
 

Naše dlhoročné skúsenosti nás stavajú do pozície expertov na správu systémov informačných technológií. Preto aj vieme našim klientom poskytovať kvalitné spravovanie ich hardvéru, softvéru i príslušenstva určeného pre ich počítače.

Spolupráca s našou firmou Vám prináša tieto základné výhody:

 
     
 

Prevzatie zodpovednosti a rizika
Servisné služby v našej spoločnosti vnímame ako službu, ktorá má mať pre klienta jasne definovaný prínos. Koncepcia servisu vychádza z požiadavky prevzatia zodpovednosti a rizika v oblasti správy IT na poskytovateľa - našu spoločnosť. Ponúkame Vám viacero variantov zmluvného servisu, z ktorých si sami zvolíte optimálnu formu a rozsah nami poskytovaných služieb.

Finančné úspory
vyplývajúce z rýchlej diagnostiky vzniknutých problémov, ale hlavne z nastavenia všetkých atribútov IT vo Vašej firme, ktoré im budú predchádzať. Ďalšie takéto úspory súvisia so šetrením mzdových nákladov na vlastného IT zamestnanca (správcu), ktorý by mal spoľahlivo zvládnuť všetky situácie súvisiace s prevádzkou počítačovej techniky vo Vašej firme. My Vám garantujeme, že naši zamestanci, ktorí sa budú o Vaše počítače a software starať sú kvalitní a preverení v praxi.

Rýchlosť zásahu
Kladieme dôraz na osobitý prístup ku klientovi a to znamená aj promptné riešenie vzniknutých situácií. Ponúkame Vám aj pracovný čas, ktorý od interného zamestnanca nemôžete požadovať. Našu promptnosť podčiarkuje aj využívanie systémov umožňujúcich vzdialenú správu.

Naše znalosti a skúsenosti
Každý deň získavajú naši zamestnanci nové poznatky v oblasti IT, či už formou školení alebo z rôznych odborných prameňov. Dôležité informácie sú vnútrofiremným systémom distribuované každému pracovníkovi, ktorý Vás má na starosti. Denne sa zaoberáme množstvom problémov, ktorých riešenia uplatňujeme pri údržbe Vašich počítačov a k nim prislúchajúcich zariadení.


     

Široké technické zázemie
Využívame technológie, ktoré umožňujú výrazne skrátiť čas a zvýšiť kvalitu servisného zásahu. V prípade, že Vám zlyhá zariadenie dôležité pre chod Vášho počítačového systému, máme pre Vás vždy pripravené náhradné riešenie.

Nové riešenia
Hľadáme, testujeme a vyvíjame nové, efektívnejšie a spoľahlivejšie riešenia, ktoré by Vám zjednodušili každodennú prácu s počítačom.

 
OBLASTI SERVISNÝCH SLUŽIEB

Vieme ako spravovať Vaše počítačové siete, servery a pracovné stanice. Vieme zabezpečiť ich bezchybné a zároveň efektívne fungovanie. Je to výsledkom nášho pôsobenia na tieto základné oblasti:

  • Server manažment, servery a siete
  • Desktop manažment, podpora používateľov
  • Bezpečnosť a pripojenie do firemných sietí VPN
  • Hosting serverov a služieb
  • Hosting MS Exchange, Office365
  • Penetračné testy, bezpečnostné audity

viac informácií >>

MODELY ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

Na základe skúseností Vám ponúkame niekoľko modelov zákazníckeho servisu. Základom je prispôsobenie servisného programu Vašim potrebám, tak aby sa predchádzalo maximálnemu množstvu kritických situácií. Výber vhodného balíka služieb nesmie byť kompromisom medzi cenou a kvalitou, ale analyticky dosiahnutým riešením prenosu rizika a zodpovednosti za primeranú cenu. [viac informácií]

[späť na služby a riešenia]

 
 
VIAC INFORMÁCIÍ
  oblasti servisných služieb  
  modely zákazníckeho servisu  
     
  služby a riešenia  
  úvodná stránka  
     
  spýtajte sa nás >>  
     
NEWS
  24.9.2014  
 

Nový report z IT servisu – transparentnosť pre udržanie kvality služieb
viac informácií»

 
   
  9.9.2014  
 

CDESK - nový pomocník do Vašej firmy radikálne zlepšujúci výsledky
viac informácií»

 
   
  3.3.2013  
 

Nový web customermonitor.sk
viac informácií»

 
   
  staršie správy >>  
  SEAL IT Services, s.r.o. - Topoľová 4, 811 04 Bratislava, tel.: +421 2 5479 1506, fax: +421 2 5478 9664 | e-mail | spýtajte sa nás >>
 
úvodná stránka