úvodná stránka
     
     
SLUŽBYREFERENCIEKONTAKTCERTIFIKÁCIE
MODELY ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

PRAVIDELNÝ SERVIS SO ZMLUVOU

V našej spoločnosti sme zaviedli štyri druhy zmluvnej spolupráce:

Líšia sa pomerom pevného mesačného paušálu a variabilnej fakturovanej zložky. Pri vyšších zmluvných servisoch je pokrytý aj väčší rozsah prác a je výhodnejší s rozsiahlejším IT vybavením a znižuje zaťaženie objednávateľa. Každý z týchto servisov je navrhnutý tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka počítačového systému.


Servisný program SEAL ENTRY


v pravidelnom poplatku zahŕňa:

 • Správa počítačového systému po stránke bezpečnosti
 • Prediktívna diagnostika systémom Customer Monitor
 • Správa zálohovania užívateľských dát na serveri, bez kontroly sa správania sa používateľov
 • Pravidelné osobné konzultácie s kontaktnou osobou
 • Uživateľská podpora (HOTLINE) s identifikáciou problému vzdialeným prístupom cez pracovný čas, riešenie je už spoplatnené
 • Profilaktické práce
 • Dokumentácia o technickom vybavní a nastaveniach v systéme tvorená automaticky systémom Customer Monitor
 • Správa o nainštalovanom softvéri
 • Prístup na portál dohľadového centra http://cm.seal.sk s technickými, ekonomickými a komunikačnými informáciami

Ostatné práce sú spoplatnené podľa zmluvných podmienok.


Servisný program SEAL BASIC


zahŕňa v pravidelnom poplatku oproti SEAL Entry navyše:

 • Správa počítačového systému po stránke bezpečnosti
 • Pravidelné osobné konzultácie s používateľmi
 • Kompletná správa antivírovej ochrany s odvírením počítača
 • Dokumentácia o technickom vybavní a nastaveniach v systéme v širšom rozsahu
 • Správa o stave softwarových licencií s vyhodnotením zakúpeného softvéru a sopftvéru, ktorý treba dokúpiť


Servisný program SEAL Professional

zahŕňa v pravidelnom poplatku oproti SEAL Basic navyše:

 • Opravy programového vybavenia nespôsobené chybou užívateľa a HW (zlyhanie SW)
 • Inštalácie servisných opravných balíkov
 • Inštalácie/odstraňovanie programov podľa zakúpených licencií
 • Pravidelná údržba a profilaktické práce v širšom rozsahu
 • Zálohovanie operačných systémov vybraných počítačov, uživateľských dát na pracovných staniciach
 • Užívateľská podpora (HOTLINE) s riešením problému vzdialeným prístupom
 • Realizácia dôležitých servisných zásahov do 4 hod., v prípade nutnosti okamžitý servisný zásah bez príplatku


Servisný program SEAL Complete

je navrhnutý tak, aby v pravidelnom poplatku boli pokryté všetky náklady spojené s údržbou a obmenou počítačového systému, zníženie administratívy na strane zákazníka a dlhšia pracovná doba pre servisné zásahy. Servis zahrňuje všetky úkony, ktoré sú predpísané pre servis SEAL Professional. V tomto servise nie sú zahrnuté väčšie projekty na rozvoj IT - zbytočne by deformovali cenu SEAL Complete servisu.

[späť na modely zákazníckeho servisu]

 
 
VIAC INFORMÁCIÍ
  modely zákazníckeho servisu  
     
  servisné služby  
  služby a riešenia  
  úvodná stránka  
     
  spýtajte sa nás >>  
     
NEWS
  24.9.2014  
 

Nový report z IT servisu – transparentnosť pre udržanie kvality služieb
viac informácií»

 
   
  9.9.2014  
 

CDESK - nový pomocník do Vašej firmy radikálne zlepšujúci výsledky
viac informácií»

 
   
  3.3.2013  
 

Nový web customermonitor.sk
viac informácií»

 
   
  staršie správy >>  
  SEAL IT Services, s.r.o. - Topoľová 4, 811 04 Bratislava, tel.: +421 2 5479 1506, fax: +421 2 5478 9664 | e-mail | spýtajte sa nás >>
 
úvodná stránka